El nostre objectiu és el seu: adquirir avantatges estratègics per a la seva empresa, tant per anticipar-se a futurs problemes com per a poder reaccionar davant d'esdeveniments indesitjats, així com cobrir les seves necessitats d'informació.

 

 • Fugues d'informació
 • Local.lització de deutors y béns
 • Alçament de béns
 • Investigacions de solvència/patrimonials
 • Violació de patents y marques
 • Due dilligence
 • Absentisme laboral/baixes fingides
 • Competència deslleial
 • Infiltracions a entorns laborals
 • Control de diligència de treballadors
 • Incumplimients de contracte
 • Franquícies
Rbla. Jacint Verdaguer, 55 - 08197 Sant Cugat Del Vallès. - Tel.626 872 136 - email: info@blau.cat
© Copyright 2019 - Blau Detectives - Tots els drets reservats.