Blau Detectives és una agència d'Investigació Privada de Barcelona especialitzada a l'actuació d'àmbit empresarial, familiar i tècnic amb una àmplia experiència nacional i internacional, adquirida pel nostre equip de professionals format per detectius privats, pèrits cal.lígrafs i documentoscòpics judicials, tècnics en anàlisi forense/auditoria de seguretat per a equips informàtics i psicòlegs.  Enfoquem la nostra tasca d'obtenció d'informació com l'instrument que ha de conduir-nos, mitjançant l'adequat procés d'anàlisi i selecció, a una solució: autèntic i darrera finalitat de tota investigació.

 

A Blau Detectives partim d'una percepció dinàmica i cambiant de la realitat, que apliquem a cada problemàtica a la que hi hagi de fer front. L'adaptació constant i adequació a les circunstàncias definirán l'estratègia més oportuna per a cada investigació. La nostra filosofía es basa en definir i adoptar línees d'acció específiques, éssent la utilitat y veracitat dels nostres informes el nostre objectiu últim comú.

 

El nostre compromís implica un estudi y dedicació particular de cada cas, segons la temàtica del problema que es plantegi, garantitzant la màxima discreció y seguretat durant tot el procés d'investigació i cicle d'intel.ligència.

 

La nostra responsabilitat comporta la defensa dels nostres informes davant dels tribunals.


Rbla. Jacint Verdaguer, 55 - 08197 Sant Cugat Del Vallès. - Tel.626 872 136 - email: info@blau.cat
© Copyright 2019 - Blau Detectives - Tots els drets reservats.